TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU ĐIỂM THI TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI 2018
SBD nhập đầy đủ cả phần số và phần chữ (vd: CI.4212)


SBD
HỌ TÊN
GIỚI TÍNH
NGÀY SINH
HỘ KHẨU
NV1
TOÁN CHUNG
VĂN CHUNG
MÔN CHUYÊN
TỔNG (đã nhân hệ số 2 môn Chuyên)
TỔNG 2
ĐIỂM CHUẨN
ĐIỂM CHUẨN HỌC BỔNG
KẾT QUẢ