TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU KẾT QUẢ PHÚC KHẢO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI 2018
SBD nhập đầy đủ cả phần số và phần chữ (vd: CA.0194)


TT
SBD
HỌ TÊN
ĐKPK môn Toán chung
ĐKPK môn Văn chung
ĐKPK môn Chuyên
Điểm môn Toán chung
Điểm môn Văn chung
Điểm môn Chuyên
TONG2
Điểm Toán chung sau phúc khảo
Điểm Văn chung sau phúc khảo
Điểm môn Chuyên sau phúc khảo
TỔNG PK
KẾT QUẢ